Klöverns årsredovisning 2006

2007-02-23

Nyköping, 23 februari 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33,
anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29
35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter
i tolv städer/orter; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Kista,
Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Täby, Västerås och Örebro.
Per den 31 december 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 10,7
miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 070 mkr.
Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens nordiska lista för
medelstora företag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se