Utdelning

Utdelning per stamaktie och räkenskapsår

 • 2020: 0,26 kr (0,13 kr respektive 0,13 kr med tillhörande avstämningsdagar 30 september 2021 och 31 mars 2022).
 • 2019: 0,26 kr
 • 2018: 0,46 kr
 • 2017: 0,44 kr
 • 2016: 0,40 kr
 • 2015: 0,35 kr
 • 2014: 0,30 kr
 • 2013: 0,27 kr
 • 2012: 0,27 kr
 • 2011: 0,23 kr
 • 2010: 0,27 kr
 • 2009: 0,23 kr
 • 2008: 0,18 kr
 • 2007: 0,27 kr
 • 2006: 0,23 kr
 • 2005: 0,18 kr
 • 2004: 0,14 kr

Historiska siffror är justerade för den fondemission och sammanläggning (omvänd split) som genomfördes under det fjärde kvartalet 2014.

 

Utdelning preferensaktier

Preferensaktier: 20,00 kr per år, fördelat lika över fyra kvartal (5,00 kr).

 • Den 30 juni 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2021, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 juni 2020.
 • Den 30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 september 2021.
 • Den 30 december 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 januari 2022, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 december 2021.
 • Den 31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 29 mars 2022.

 

Utdelning stamaktier

 • Den 30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 28 september 2021.
 • Den 31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022, sista handelsdag inkl. rätt till utdelning 29 mars 2022.