Om Corem Kelly

Corem Kelly är ett dotterbolag till Corem Property Group AB och namnändrades från Klövern AB till Corem Kelly AB under maj 2022.

Finansiella rapporter är upprättade i syfte att efterleva villkoren i Corem Kelly AB:s obligations- och låneavtal.