Corem Property Group

Corem Kelly AB

Under 2021 gick Klövern samman med Corem Property Group. Under namnet Corem fortsätter vi att äga, utveckla och förvalta fastigheter för framtiden – med oförändrat fokus på att finnas nära dig som kund.

Vid bolagsstämma den 27 april 2022 fattades även beslut om att namnändra Klövern AB till Corem Kelly AB.

Aktuellt

Om Corem

Detta är Corem

Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för framtiden.

Corem är ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på storstadsområden och tillväxtorter.

Läs mer om Corem