Styrelsen

Styrelsen i Corem Kelly består av sex ledamöter med Patrik Essehorn som ordförande.

Patrik Essehorn

Ordförande sedan extra bolagsstämma 9 juli 2021.

Född: 1967

Utbildning: Jur kand

Andra uppdrag: Delägare och styrelseordförande i Walthon Advokatbyrå AB, styrelseordförande i Tobin Properties AB samt ledamot i Patrik Essehorn Advokat AB. Ledamot och VD i EssehornNorrman Advokat AB

Katarina Klingspor

Ledamot sedan extra bolagsstämma 2021.

Född: 1963

Utbildning: MBA samt ekonomi- och juridikstudier

Andra uppdrag: Styrelseordförande för Srf Konsulterna AB och Svenska Viltmatakademin samt styrelseledamot i Ludvig Holding AB, Ludvig Group AB och Biby Förvaltnings AB

Fredrik Rapp

Ledamot sedan extra bolagsstämma 2021.

Född: 1972

Utbildning: Civilekonom

Andra uppdrag: VD för Pomona-gruppen AB. Styrelseordförande i Xano Industri AB, Argynnis industrier AB samt Svenska Handbollförbundet. Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Ages Industri AB, Pomona-gruppen AB inklusive dotter/intressebolag, PrimeKey Solutions AB och Segulah AB

Christina Tillman

Ledamot sedan extra bolagsstämma 2021.

Född: 1968

Utbildning: Civilekonom

Andra uppdrag: Styrelseordförande för NF11 Holding AB. Styrelseledamot i Volati AB (publ), Grimaldi Industri AB, Cycleurope AB och Clean6 holding AB. Suppleant i styrelsen för Stocksund Financial Management AB, Stocksund Financial Services AB. Tf VD för Hunter Sales I Stockholm AB

Magnus Uggla

Ledamot sedan extra bolagsstämma 2021.

Född: 1952

Utbildning: Civilingenjör, civilekonom

Andra uppdrag: Magnus är ordförande i styrelsen för Junibacken och ledamot i Advisory Board för Ashoka Sverige

Christian Roos

Ledamot sedan 27 april 2022

Född: 1972

Utbildning: Magisterexamen ekonomi.

Andra uppdrag: Christian är rådgivande rörande europeiska fastighetsaktier på Bell Rock Capital och tidigare på Thames River Capital och Pramerica Real Estate Investors. Christian har även bakgrund som fastighetsanalytiker på Alfred Berg och Handelsbanken.