Styrelsen

Styrelsen i Corem Kelly består av sju ledamöter med Patrik Essehorn som ordförande.

Patrik Essehorn

Ledamot sedan 2008 och ordförande sedan 2010

Född 1967

Utbildning: Jur kand

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Klövern AB. Delägare, styrelseledamot och verkställande direktör för Walthon Advokater AB. Styrelseledamot i Patrik Essehorn Advokat AB. VD och styrelseledamot i EssehornNorrman Advokat AB.

Beroende i förhållande till Bolaget. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 11 500, stamaktie B: 118 500

Rutger Arnhult

Ledamot sedan 2023

Född 1967

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i M2 Asset Management AB (publ) samt styrelseledamot i Kamelia Samhällsfastigheter AB och Vernum Fastigheter AB (publ). Tidigare bland annat verkställande direktör och styrelseordförande i Castellum Aktiebolag (publ), styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ) samt verkställande direktör och styrelseledamot i Klövern AB (publ) (nuvarande Corem Kelly AB (publ).

Beroende i förhållande till Bolaget. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 35 709 524, stamaktie B: 381 358 528, stamaktie D: 3 242 273

Katarina Klingspor

Ledamot sedan 2020

Född 1963

Utbildning: MBA samt ekonomi- och juridikstudier

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande för Premium Svensk Lax AB (publ) och Svenska Viltmatakademin samt styrelseledamot i Biby Förvaltnings AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie B: 30 000, preferensaktie: 150

Fredrik Rapp

Ledamot sedan 2018

Född 1972

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:
VD för Pomona-gruppen AB. Styrelseordförande i Xano Industri AB, Argynnis industrier AB samt Svenska Handbollförbundet. Styrelseledamot i Itab Shop Concept AB, Ages Industri AB, Pomonagruppen AB inklusive dotter/intressebolag och Segulah AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 749 999, stamaktie B: 7 499 990

Christian Roos

Styrelseledamot sedan 2022

Född 1972

Utbildning: Magisterexamen ekonomi

Övriga styrelseuppdrag:
Brompton Point Partner AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Inget innehav

Christina Tillman

Ledamot sedan 2010

Född 1968

Utbildning: Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande för NF11 Holding AB. Styrelseledamot i Volati AB (publ), Grimaldi Industri AB, Cycleurope AB, MBRS Group AB (publ) och Footway Group AB (publ). Suppleant i styrelsen för Kattvik Financial Services AB, Stocksund Financial Management AB och Stocksund Financial Services AB. Tf VD för Hunter Sales i Stockholm AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie A: 571 441, stamaktie B: 5 781 858, stamaktie D: 81 303, preferensaktie: 150

Magnus Uggla

Ledamot sedan 2020

Född 1952

Utbildning: Civilingenjör, Civilekonom

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande för Junibacken. Styrelseledamot i Resolutionsdelegationen vid Riksgäldskontoret samt ledamot i Advisory Board för Ashoka Sverige.

Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav* i Corem:
Stamaktie B: 200 000.