Klövern tecknar tioårigt hyresavtal med CGI

2013-01-18

Klövern har tecknat ett tioårigt hyresavtal med CGI avseende kontorslokaler i Kista. Avtalet omfattar ca 10 700 kvm.

Affärs- och IT-tjänsteleverantören CGI, f d Logica, kommer att flytta hela sitt svenska huvudkontor med 1 500 medarbetare från Nacka Strand till Kista. CGI beräknas tillträda lokalerna, som huvudsakligen består av kontor och är belägna på Torshamnsgatan i Kista, vid årsskiftet 2013/2014.


”Vi är mycket nöjda med att ytterligare ett storföretag väljer att flytta sin verksamhet till Kista”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult. ”Det visar på fortsatt hög attraktionskraft i norra Storstockholm.”

Det fanns många argument till att CGI valde Kista och Klöverns fastighet. Flexibla och yteffektiva lokaler i rätt storlek i kombination med bra kommunikationer och goda parkeringsmöjligheter var viktiga faktorer som bidrog till beslutet.

”Det var helt enkelt den bästa lokalen ur ett långsiktigt, effektivt verksamhetsperspektiv”, säger
Gunnar Mårdsjö, fastighetschef på CGI. ”Dessutom får vi en bra och stabil hyresvärd med förståelse för våra behov.”

Nyköping 18 januari 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,3 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,4 miljarder kronor per den 30 september 2012. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22. Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. klovern.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari 2013.