Klövern säljer fyra fastigheter för 63 mkr

2014-05-28

Klövern har i tre separata affärer sålt fyra fastigheter i Karlstad, Landskrona, Sollefteå och Härnösand. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 63 mkr.

I Karlstad såldes fastigheten Gripen 11, i Landskrona Ratten 6 och i Sollefteå och Härnösand fastigheterna Föraren 3 och Cedern 1. Fastigheternas sammanlagda uthyrbara area uppgår till cirka 9 900 kvm.

Ratten 6 frånträddes den 28 maj och fastigheterna Gripen 11, Föraren 3 och Cedern 1 frånträds den 1 juli.

I och med försäljningen av Ratten 6 lämnar Klövern Landskrona.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 24,6 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,6 miljarder kronor per den 31 mars 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, fax: 0155-44 33 22, e-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
28 maj 2014.