Klövern säljer fastigheter

2005-06-14

Fastigheterna omfattar totalt nära 10 000 kvm. Tre av fastigheterna har sålts till nybildade bostadsrättsföreningar i Västerås. Två kommersiella fastigheter i Linköping med stor vakans har sålts för ombyggnation till främst bostäder. Övriga två fastigheter är belägna i Kristianstad respektive Mörbylånga.
 
Mer information om fastigheterna finns på Klöverns hemsida under Våra fastigheter/Fastighetsförteckning.
 
”Försäljningarna är ett led i Klöverns strategi mot att koncentrera beståndet till kommersiella fastigheter belägna på våra prioriterade marknader i Mellansverige. Försäljningarna av de två Linköpingfastigheterna kommer, tillsammans med ett antal lyckade nyuthyrningar i samma stad, att innebära högre uthyrningsgrad på vår största och viktigaste marknad”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping, 14 juni 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se