Klövern förvärvar fastigheter i Kista

2007-11-20

Fastigheterna, som omfattar ca 8 300 kvm, tillträds första kvartalet 2008. Hyresvärdet uppgår till ca 8 mkr och vid tillträdet är den ekonomiska uthyrningsgraden ca 60 procent. Säljare är Sagax.
 
Fastighetsbeståndet i Kista uppgår, efter förvärvet, till 23 fastigheter om totalt ca 260 000 kvm.
 
”Genom att förvärva dessa fastigheter, som ligger i kvarteret intill Kistamässan, skapar vi expansionsmöjligheter för mässan samt de företag som kommer att vara kopplade till mässan och hotellet. Vi bedömer att fastigheterna, i kraft av sitt läge, har stor potential”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping, 20 november 2007
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 337 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se