Klövern åter på ordinarie O-lista

2003-04-24

Från och med onsdag 30 april 2003 kommer Klöverns aktier återigen att vara noterade på ordinarie plats på Stockholmsbörsens O-lista.
 
Då Klövern (tidigare Adcore AB) den 16 maj 2002 meddelade att bolaget avsåg att byta inriktning från IT-konsulttjänster till fastighetsverksamhet, beslutade Stockholmsbörsen att handeln med aktierna i bolaget skulle ske på O-listans observationsavdelning och att bolaget skulle genomgå ny noteringsprövning.
Efter genomförd granskningsprocess har Stockholmsbörsens bolagskommitté funnit att bolaget uppfyller de krav som gäller för notering av bolagets aktier på börsens O-lista. Stockholmsbörsen har därför beslutat att handeln i Klöverns aktier åter skall ske på O-listan från och med 30 april 2003. Klöverns prospekt för åternotering till ordinarie O-lista finns tillgängligt på Klöverns hemsida kelly.corem.se.
 
 
Nyköping 24 april 2003
 
Klövern AB (publ)
 
 
Gustaf Hermelin
Verkställande direktör
 
 
  
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00 gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se