Hyr ut i Kista och Västerås

2012-03-01

Klövern AB har tecknat tre långa hyresavtal i Kista och Västerås. Det sammanlagda kontraktsvärdet för uthyrningarna uppgår till 118 mkr.

I Västerås har Klövern signat ett tioårigt hyresavtal med det finska företaget Sarlin samt ett nytt sjuårigt avtal med den befintliga hyresgästen Mälarenergi. Sarlin kommer att hyra 4 700 kvm, varav ca 3 700 kvm industrilokaler och resten kontor, i fastigheten Kryssen 4 på Regattagatan i Västerås. Sarlin, som jobbar med gas och brännarteknik samt konstruerar, säljer och utför service på industriugnar, väljer att flytta hela sin produktion till Sverige fr o m 1 maj 2012.

Uthyrningen till Mälarenergi innebär att hyresgästen stannar kvar i befintliga lokaler i ytterligare sju år fr o m 1 januari 2013. Mälarenergis lokaler ligger i fastigheten Gustavsvik 13 på Sjöhagsvägen i Västerås. Av den totala ytan på ca 10 000 kvm utgörs hälften vardera av kontor och lager.

I Kista har Klövern tecknat ett nytt sjuårigt hyresavtal med Event Design Group omfattande 4 700 kvm höglager, kontor samt produktion i fastigheten Geysir 2, på Österögatan i Kista. Bolaget flyttar in 1 mars 2012.
 
”Det känns tillfredsställande att vi signat stora avtal med två helt nya hyresgäster”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult. ”Lika roligt är det när en befintlig hyresgäst som Mälarenergi väljer att förlänga sin hyrestid och tecknar ett förnyat avtal med oss.”

Nyköping 1 mars 2012

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 072-301 53 31, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,6 miljarder kronor per den 31 december 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2012.