Gustaf Hermelin lämnar sin befattning som VD för Klövern

2011-08-16

Gustaf Hermelin lämnar sin befattning som VD för Klövern AB (publ) under första kvartalet 2012. Rekryteringsarbetet med att finna en ny VD har påbörjats.

 

”Gustaf Hermelin har under sin nästan tioåriga tid som VD för Klövern gjort en fantastisk insats. Bolaget är väl organiserat och har osedvanligt engagerade medarbetare, vilket borgar för en bra utveckling även i framtiden”, säger Klöverns styrelseordförande Fredrik Svensson och tillägger att styrelsen påbörjat arbetet med att finna en ny VD och räknar med att slutföra arbetet under hösten.

 

Gustaf Hermelin har varit VD för Klövern sedan fastighetsbolaget bildades 2002. Bolaget har vuxit från ett fastighetsvärde på 1,9 mdr kr och 17 anställda 2002 till ett fastighetsvärde på 14,2 mdr kr och 134 anställda sista juni 2011.

 

Gustaf lämnar sin befattning på Klövern för att tillträda som VD för Brinova Fastigheter AB.

 

Nyköping 16 augusti 2011

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Svensson, styrelseordförande Klövern AB, 073-988 70 11
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

 

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Fastigheternas värde uppgick till ca 14,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,5 miljarder kronor per den 30 juni 2011. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

 

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se.

 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2011.