Adcore stärker telekom-profil

2001-02-12

Adcore får nu en tydligare profil mot telekomområdet i och med den nya branshenheten Adcore Telecom & Utilities. Den nya enheten kompletterar de existerande branschorienterade dotterbolagen för handel, finans och industri.

Adcore Telecom & Utilities skall hjälpa operatörer, tillverkare och distributörer av produkter och serviceföretag i telekomindustrin, och hjälpa såväl befintliga organisationer som nya aktörer med att utveckla nya affärer och lösningar.

Initiativet speglar en ökad efterfrågan och intresse för Adcores tjänster inom telekomverksamhet och förbättra Adcores förmåga att tjäna kunder i detta strategiskt viktiga segment av den digitala ekonomin.

Adcore beräknar rekrytera minst 20 personer före årsskiftet. Ragnar Agnell tillträder som chef för den nya enheten:

”Hela telekombranschen förändras kraftigt – drivet av ny teknik, allmänt stark tillväxt, avregleringar, nya aktörer och nischer, och en utbredd tendens bland företag att ta position högre i värdekedjan. Adcores uppgift och styrka är att hjälpa kunderna att navigera och utveckla sina affärer i denna dynamiska miljö”, säger Ragnar Agnell.

Stockholm 2001-02-12