Delårsinformation januari-mars 2024

2024-04-23

Denna delårsinformation avseende perioden januari-mars 2024 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Corem Kelly AB:s (publ) obligations- och låneavtal.

 

JANUARI – MARS 2024

  • Intäkterna uppgick till 828 mkr (918).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 228 mkr (344).
  • Resultatet före skatt uppgick till –78 mkr (–868).
     

HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET

  • Under kvartalet tecknades tre separata hyresavtal i fastigheten 28&7 i New York.

Corem Kelly AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, vd, 070-458 24 70, rutger.arnhult@corem.se

Eva Landén, vice vd, 010-482 76 50, eva.landen@corem.se

Corem Kelly AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@corem.se.
 

Denna information är sådan information som Corem Kelly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2024 kl. 08:00 CEST.
 

Denna delårsinformation har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.Attachments

Senast ändrad: 2024-04-23