Uppsala Vatten till Uppsala Business Park

2009-06-01

Hyresavtalet med det kommunala bolaget Uppsala Vatten och Avlopp är på 2,4 mkr per år och löper i drygt åtta år. Inflyttningen är planerad till september i år.
 
”Vi är på god väg att nå målet om att nå ca 90 procents uthyrning även i Fyrislund inom de fem år som vi satte som tidshorisont vid förvärvet. Förhandlingar pågår om ytterligare lokalytor till både befintliga hyresgäster och helt nya”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Klövern förvärvade fastigheten Fyrislund 6:6 i maj 2006. Fastigheten var vid köpet till hälften tom och säljaren Pfizers avtal var uppsagda för avflytt under 2008 då fastigheten skulle bli helt tom. Klövern har sedan dess lyckats fylla fastigheten med ett fyrtiotal nya hyresgäster så att den idag återigen är fylld till hälften. Många av företagen är verksamma inom life science.
 
Fastigheten är ritad av arkitekten Carl Nyrén för Pharmacias räkning 1967. 1971 tilldelades fastigheten Kasper Salin-priset.
 
Nyköping 1 juni 2009
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 11,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se