Unik tjänst utvecklad av Information Highway fördubblade antalet kunder hos Fondex

2000-02-03

Den senast utvecklade tjänsten på fondex.se är en fonddepå som radikalt förenklar fondhandeln. Tjänsten är utvecklad av Information Highway.

– Tiden med bankgiroinbetalningsavier är förbi. Nu blir det i stället snabb och effektiv handel direkt på Internet. Tjänsten har fått ett mycket positivt bemötande och antalet kunder har fördubblats på bara en månad. Vi är väldigt nöjda med Information Highways prestation, säger Ola Kellander, vice vd på Fondex.

Med det nya Fondex-kontot kan privatpersoner sköta sina fondaffärer helt online. Det enda kunden behöver göra är att föra över pengar från sitt bankkonto till ett personligt Fondex-konto. Det innebär att kunden kan köpa och sälja valfria fonder på ett betydligt enklare sätt än tidigare. Innestående medel förräntas och kunden kan när som helst se hur värdet på de egna fonderna utvecklas.

– Applikationen har utvecklats i nära samarbete med Fondex och är ett bevis på hur viktigt det är att säkerställa integreringen mellan affärsutveckling, design och teknik, säger Ola Öhlund, projektledare på Information Highway.

Information Highway deltog även i utvecklingen av den ursprungliga internettjänsten som startade redan 1998, där man förde samman alla fonder under ett tak.

Sundbyberg den 3 februari 2000

Information Highway AB (publ)