Svanova Biotech ny hyresgäst i Uppsala Business Park

2009-12-18

Intresset för etableringar i Uppsala Business Park fortsätter. Klövern har
tecknat ett femårigt hyresavtal med bioteknikföretaget Svanova med en årlig hyra
på 3 mkr.

Svanova, som flyttar in på drygt 2 000 kvm i februari 2011, har option på att
utöka sina lokaler med ytterligare 800 kvm. Lokalerna består av utvecklingslabb,
biotechproduktion och kontor.

”Svanova är ett mycket intressant tillskott till Uppsala Business Park som
kompletterar de befintliga dryga 50 hyresgästerna på ett mycket bra sätt”, säger
Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Vi har en bra mix av stora och små hyresgäster
inom såväl Life Science som offentlig verksamhet.”

När Klövern förvärvade fastigheten Fyrislund 6:6 i Uppsala våren 2006 var
fastigheten till hälften vakant med vetskap om att hela fastigheten skulle bli
vakant senast 2008. Uthyrningen har varit framgångsrik sedan dess.
Svanova-avtalet är det sjätte stora nya hyresavtalet som Klövern tecknat under
de senaste 18 månaderna. Idag, men med tillägg för det nya Svanova-avtalet, är
uthyrningsgraden ca 55 procent.

Svanova utvecklar, producerar, marknadsför och säljer diagnostiska produkter
inom veterinärmedicin och livsmedelshygien till laboratorier och veterinärer.
Produktsortimentet används för diagnoser av sjukdomar, t ex salmonella samt mul-
och klövsjuka, hos livsmedelsproducerande djur. Svanova har idag ca 30 anställda
och all verksamhet är lokaliserad till Uppsala Science Park. Produkterna säljs
över hela världen och distributörsnätverket täcker mer än 80 länder.

”Expansion är ett viktigt ledord i vår verksamhet idag. Vi tror på företagets
utveckling och vet att nya spännande marknader öppnar sig, bl a i Nord- och
Sydamerika”, säger Svanovas VD Christina Frimodig. ”För att kunna växa ännu mer
behöver vi större och mer produktionsanpassade lokaler, något som vi kommer att
få i Uppsala Business Park.”

Nyköping, 18 december 2009

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel
0155-44 33 10, 070-560 00 00,gustaf.hermelin@klovern.se

Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel
0155-44 33 02, 070-662 48 48,caesar.afors@klovern.se

Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel
0155-44 33 12, 070-224 29 35,britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov
av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i
tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2009 uppgick fastigheternas
värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder
kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan
för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida:kelly.corem.se
.

[HUG#1365048]