Stort intresse för Klöverns erbjudande om courtagefri handel

2006-09-25

Vid årsstämman 5 april 2006 beslutades att Klövern skulle erbjuda aktieägare med ägande av icke hela börsposter (börspost = 500 Klövernaktier) att antingen köpa eller sälja aktier, för att uppnå jämna börsposter, utan att betala courtageavgift.
 
Av anmälningarna avsåg 1 966 köp och 6 112 försäljningar. Sammantaget resulterade anmälningarna i nettoköp av 474 009 Klövernaktier. Priset blev 22,90 kr per aktie, vilket är detsamma som snittpriset för alla transaktioner som genomförts inom ramen för programmet.
 
”Det är glädjande att se att så många valt att delta i erbjudandet. Antalet aktieägare med hela börsposter ökar, vilket främjar likviditeten i Klövernaktien” säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping 25 september 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,  britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har geografiska enheter i tio städer; Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Nyköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2006 uppgick fastigheternas värde till ca 6,6 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 745 Mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se