Stora uthyrningar för Klövern i Norrköping

2010-03-31

Klövern har hyrt ut 1 850 kvm i projektfastigheten Kopparhammaren 7, mitt i Norrköping Science Park. Uthyrningarna fokuserar på visualiseringsområdet, vid årsskiftet 2010/2011 öppnar t ex biografen Cnema. Den sammanlagda årshyran uppgår till 4,2 mkr.

Sammanlagt rör det sig om tre separata uthyrningar, med en gemensam nämnare; samtliga har koppling till visualiseringsområdet. Fastigheten Kopparhammaren längs Kungsgatan omfattar ca 4 500 kvm, varav Norrköpings Kommun hyr ca 1 000 kvm till biografen Cnema. Cnema är den del av Norrköpings kommun som arbetar med, och ansvarar för, den publika verksamheten filmvisning på biograf och medialabb för barn och unga. Avtalet löper på 15 år. Klöverns fastighet ligger granne med Norrköpings Visualiseringscenter som öppnar i maj.

Klövern har vidare hyrt ut ca
650 kvm till IT-företaget Gaia. Avtalet löper i fem år och inflyttningen är beräknad till april 2011.

Den tredje uthyrningen, på ca 200 kvm, är till företaget Effektfabriken som bl a producerar företagsfilm. Inflyttningen är beräknad till april 2011 och avtalet löper under tre år.

”Klöverns vision är att utveckla morgondagens samhällen. Med det här projektet bidrar vi till en fortsatt spännande utveckling inom Norrköping Science Park”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.

Klövern avser att investera sammanlagt 71 mkr i fastigheten, varav dessa tre projekt svarar för ca 36 mkr.

 

Nyköping, 31 mars 2010

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.