Stor uthyrning till Sigma i Örebro

2010-04-16

Klövern har hyrt ut 1 500 kvm kontor med en årshyra på drygt 2,3 mkr till IT-konsultföretaget Sigma i Örebro. Sigmas etablering är viktig, inte bara för Klövern, utan också för utvecklingen av den nya samarbetsorganisationen för företag i Örebro – Business & Science Arena.

Sigmas nya lokaler ligger i fastigheten Forskarbyn 2, allmänt känd som Netcity, alldeles intill Örebro Universitet. Avtalet löper på drygt fem år och inflyttningen är beräknad till 1 augusti i år. I fastigheten Netcity finns sedan tidigare bl a också Inkubera som har till syfte att hjälpa nystartade företag att utvecklas i en spännande miljö som inkluderar både universitet, kommun och näringsliv.

Sigmas etablering är en strategiskt viktig del i utvecklingen av Business & Science Arena Örebro, en ny arena för kunskaps- och utvecklingsintensiva företag i Örebroregionen. Bakom organisationen står Örebro Kommun, Örebro Universitet, Regionförbundet samt Klövern.

”Det är roligt att kunna välkomna ett så stort och välrenommerat företag till Netcity”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Vi är övertygade om att de har mycket att tillföra till övriga hyresgäster, men också att vi kan erbjuda en spännande och dynamisk miljö med många affärsmöjligheter.”

Nyköping, 16 april 2010

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.