Stor uthyrning i Uppsala Business Park

2010-05-18

Klövern har tecknat avtal med Kemwell om uthyrning av 9 000 kvm i Klöverns fastighet i Uppsala Business Park. Avtalet löper på 16,5 år och årshyran uppgår till 14 mkr.

Inflyttningen, i en idag vakant huskropp i fastigheten Fyrislund 6:6 i Uppsala, sker successivt med start 1 juli 2010. Bolaget tar 9 000 kvm uthyrningsbar yta i anspråk. Hyran ökar successivt för att utgå i sin helhet fr o m år 2022. Samtliga driftskostnader samt investeringar betalas av hyresgästen från dag ett.


”Avtalet med Kemwell är en otrolig framgång för Klövern i Uppsala”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Vi har lyckats hyra ut Pfizers toppmoderna före detta produktionsanläggning i sitt befintliga och fantastiska skick till rätt hyresgäst.”


Kemwell AB:s lokalisering till Uppsala Business Park innebär att bolaget därmed öppnar sin andra produktionsanläggning för kontraktstillverkning av läkemedel i Uppsala. De nya lokalerna kommer att användas för läkemedelsproduktion av tabletter, suppositorier och kapslar. Förutom ovanstående kommer Kemwell att hyra 500 kvm kontor i en angränsande byggnad. Kemwell bedriver redan idag labbverksamhet hos Klövern i Uppsala Business Park.

 

Kemwell är en ledande kontraktstillverkare inom läkemedelsproduktion och utveckling på global nivå. Kemwell har ca 1 000 anställda och kommer år 2011 att ha sju produktionsanläggningar, varav fem i Indien och två i Sverige.

”Vår nya läkemedelsfabrik kommer att kännetecknas av hög automatisering och flexibilitet för att uppfylla både befintliga och nya kunders högt ställda krav inom läkemedelsproduktion”, säger Agneta Bergvall VD för Kemwell. ­”Den nya läkemedelsfabriken i Uppsala ger oss unika möjligheter och vi är oerhört glada att våra ägare väljer att expandera i Sverige. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet och hög kompetens inom fullskalig produktion. Kemwell är idag en av Indiens största kontraktstillverkare och i och med denna expansion kommer vi att ta marknadsandelar på exempelvis den europeiska marknaden.”

”Uppsala kommun har med stort intresse följt Klöverns och Kemwells verksamhet i Uppsala och välkomnar med glädje denna utveckling som innebär att Kemwell får möjlighet att expandera i moderna och ändamålsenliga lokaler. Samtidigt är det en bekräftelse på att Uppsala väl motsvarar de krav på kompetens och stödjande strukturer som ett internationellt läkemedelsföretag kan ställa”, säger Gunnar Hedberg, kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun.

 

Nyköping, 18 maj 2010

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2010 uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.