Stor uthyrning för Klövern i Kista

2009-06-09

Hyresavtalet med ICA omfattar både datahall och kontor. Inflyttning sker senast i november 2009.
 
”Att företag inom ICT-sektorn, dvs. Information och Communication Technology, väljer Kista är ingen nyhet. Men det är otroligt tillfredsställande att se att även andra typer av företag uppskattar koncentrationen av specifik kompetens inom området och nu väljer att lägga sin IT-drift i Kista”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Klövern är största fastighetsägare i Kista och äger 245 000 kvm, huvudsakligen kontor samt industri och lager. Bland hyresgästerna märks bl a nya Kistamässan, vars permanenta entré mot Kistagången nyligen öppnats, och Ericssons huvudkontor.
 
Nyköping 9 juni 2009
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 11,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se