Skatteverket överklagar och ansöker om prövningstillstånd

2010-04-09

Skatteverket har överklagat och ansökt om prövningstillstånd i Regeringsrätten beträffande kammarrättens dom till Klöverns favör rörande ett skattetilläggsmål om 493 mkr.

Enligt den tidigare domen i kammarrätten kan skattetillägg inte påföras eftersom någon prövning i sak inte skett sedan Klövern dragit tillbaka sitt yrkande om ytterligare underskottsavdrag. Skattetillägget, som också tidigare förklarats ogiltigt av länsrätten, påfördes Klövern våren 2006, trots att Klövern dragit tillbaka sin begäran om omprövning av taxeringen och Skatteverket avskrivit ärendet.

Om Regeringsrätten inte beviljar prövningstillstånd, alternativt om Klövern vinner även i Regeringsrätten, är frågan om skattetillägget på 493 mkr slutgiltigt undanröjt.

”Vi är inte förvånade att Skatteverket överklagar även om vi tycker att det är slöseri, inte bara med Klöverns tid och pengar, utan också med Skatteverkets tid och skattebetalarnas pengar. Skulle Regeringsrätten bevilja prövningstillstånd är vi säkra på att vinna även i den instansen”, säger Gustaf Hermelin, Klöverns VD.

 

Bakgrunden är att Klövern i december 2003 begärde omprövning av 2003 års taxering, varvid bolaget öppet yrkade ytterligare underskottsavdrag om 4 933 mkr avseende en förlust.  Förlusten avsåg försäljning av ett dotterbolag som gjordes under den tid då bolaget var ett IT-bolag.

En förnyad begäran om avdrag avseende förlusten om 4 933 mkr har tidigare lämnats in. Skatteverket och länsrätten har inte godtagit avdraget, något nytt skattetillägg har dock inte påförts. Avdragsfrågan ligger för närvarande för avgörande i kammarrätten. Denna process är skild från frågan om skattetillägg.

 

Nyköping, 9 april 2010

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.