Skatteverket överklagar Länsrättens dom

2008-02-12

Tvisten avser i grunden ett avdrag om fem miljarder kronor från den tid då Klövern var ett IT-bolag. Skatteverket ansåg att avdrag inte ska medges och påförde dessutom ett skattetillägg om 493 mkr, trots att Klövern återkallat sitt avdragsyrkande. Frågan om påförande av skattetillägg prövades av länsrätten skiljt från avdragsfrågan. Klövern vann tvisten i länsrätten avseende skattetillägget.
 
”Vi hade förstås hoppats att Skatteverket skulle godta länsrättens bedömning och inte driva skattetilläggsfrågan vidare. Nu har Skatteverket tyvärr valt att överklaga och vi får avvakta utgången i kammarrätten”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
”Länsrätten delade vår uppfattning och undanröjde skattetillägget. Med tanke på länsrättens klara dom har vi gott hopp om att även kammarätten kommer till samma slutsats”, säger Klöverns ombud Börje Leidhammar, Wistrand advokatbyrå samt Thomas Andersson, Deloitte.
 
Klövern har, som tidigare meddelats, efter återkallandet av avdragsyrkandet begärt en förnyad omprövning avseende kapitalförlusten om fem miljarder kronor. Skatteverket vägrade avdraget. Bolaget har överklagat Skatteverkets beslut att inte medge avdraget. Länsrätten har ännu inte meddelat dom i denna fråga.
 
Nyköping, 12 februari 2008
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har idag geografiska enheter i tio städer/orter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 december 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 12,2 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1 309 mkr. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se