Samgåendet mellan Information Highway och Connecta klart

2000-05-09

Det nya bolaget blir därmed ett av de största internetföretagen i Europa och absolut ledande inom marknaden för business-to-business, som bedöms ha den största tillväxttakten i framtiden. Den nya koncernen kommer att få en mycket stark plattform med ca 1400 personer (inklusive berens/partner i Tyskland) samt bland annat Europas största enhet inom strategikonsulting. Fusionsarbetet har löpt mycket bra och är i stort sett genomfört.

Handeln i de nya aktierna beräknas kunna påbörjas omkring den 22 maj 2000. För de aktieägare som ännu inte har accepterat erbjudandet kommer anmälningstiden att förlängas till den 29 maj 2000. De aktieägare som accepterar erbjudandet under förlängningen kommer att erhålla sina nya aktier i Information Highway omkring den 20 juni 2000. Information Highway avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier efter den förlängda anmälningstidens utgång.

Kallelsen till första gemensamma bolagsstämman den 6 juni går idag ut på sedvanligt sätt.