Rutger Arnhult lämnar Klöverns styrelse

2021-03-25

I linje med vad som kommunicerades genom ett pressmeddelande den 29 december 2020 lämnar Rutger Arnhult idag Klöverns styrelse.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pia Gideon, Styrelseordförande, 076-768 00 76
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga