Omstämpling av Klöverns B-aktie

2004-02-23

I enlighet med beslut vid Klöverns extra bolagsstämma 27 januari 2004, kommer Klövern att stämpla om samtliga B-aktier till aktier utan seriebeteckning. Sista dag för notering av Klövern AB:s B-aktie är den 24 februari 2004. Ny notering av Klövern AB:s stamaktie blir fr.o.m. den 25 februari 2004.
 
Nyköping 23 februari 2004
 
Klövern AB (publ)