Ole Oftedal presenterar Adcores rapport för årets första nio månader på Operaterassen i Stockholm idag onsdagen den 7 november 11.00.

2001-11-07

I en extrem situation där Adcores hela existens har hotats på grund av massiva investeringar i en vikande marknad och sinande kassa som följd, har Adcore avvecklat all förlustverksamhet, 28 bolag i 12 länder, avvecklat personal, dragit ner omkostnader och omstrukturerat. Adcore har samtidigt lyckats med en emission på 170 Mkr och genom emissionen betalat sina skulder mitt i IT-, finans- och världskrisen. Adcore har under denna period lyckats behålla medarbetare och våra kunder har gett oss nytt och förnyat förtroende vilket resulterat i en bra orderingång och ett förbättrat resultat.

Det är med stolthet som Ole Oftedal presenterar Adcores rapport för årets första nio månader på Operaterassen i Stockholm idag onsdagen den 7 november 11.00.

Moderator: Stefan Andersson, Nordea Securities.

Språk: svenska

Telekonferens: +44 (0)20 8781 0571

Stockholm den 7 november 2001, Adcore AB (publ)

Besök även vårt pressrum på nätet:

http://www.adcore.com/Press

Adcore – Digital Business Creators [ http://www.adcore.com ]

Adcore är ett IT- och managementkonsultföretag. Vi arbetar med tre erbjudanden: Strategisk rådgivning, transformering av affärsmodeller och implementering av teknologi. Aktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40, ticker ADCO.ST). Ole Oftedal är VD. Lars Evander är styrelseordförande. Adcores största kunder är Ericsson, SEB, Telia, SAS och ABB.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.