Ole Oftedal blir delägare och VD för i2i-Venture

2000-04-13

i2i-Ventures affärsidé är att hjälpa entreprenörer och mindre företag i utvecklingsskeden med finansiering, managementkompetens och hjälp vid internationalisering. Med i2i-Venture skapas ett slagkraftigt instrument för att ta tillvara intressanta affärsidéer inom den nya digitala ekonomin. Genom sina 1300 konsulter kommer Connecta/Information Highway ständigt i kontakt med internetrelaterade affärsidéer. i2i-Venture ska fungera som drivhus i start- och förändringsskeden för företag.

– Genom att Ole Oftedal blir VD för i2i-Venture säkerställer vi att det omfattande flöde av affärsidéer vårt företag kommer i kontakt med hanteras på ett professionellt sätt. Oles person och internationella management-erfarenhet stärker oss i övertygelsen om i2i-Ventures möjligheter till framgång, säger Christer Jacobsson, VD för Connecta AB och föreslagen styrelseordförande i nya Information Highway/Connecta.

– Efter närmare 20 år som företagsledare i stora företag känns det nu oerhört spännande att övergå till mer entreprenörinriktad verksamhet i den nya ekonomin. Information Highway/Connecta är ett av Europas ledande internetföretag, med fokus på lönsamhet och kvalitet, och kan på ett professionellt sätt ta tillvara de nya affärsmöjligheter som internet nu skapar i ett otroligt tempo. Att vara aktiv i detta skeende ser jag som en stor utmaning, säger Ole Oftedal.

Ole Oftedal är sedan 1996 VD och koncernchef i Thomson Travel Group International (med bl a Fritidsresegruppen) och kommer att kvarstå som styrelseledamot i Thomson Travel Group Plc. Han var tidigare VD i börsnoterade Linjebuss i tio år och innehade dessförinnan olika ledande positioner i Nordstjernan AB.

För Connecta/Information Highways aktieägare kan denna satsning ge en värdetillväxt utöver den normala konsultdebiteringen. Skandia Investment får möjlighet att skapa relationer till bolag i ett mycket tidigt skede och kan bidra med ett brett nätverk samt slussa vidare de företag och projekt som är i ett för tidigt skede för fondens normala verksamhet.

– Ole Oftedal tillför tyngd och seriositet, vilket är viktigt i en tid där det råder brist på managementkunskap och erfarenhet snarare än brist på kapital, i en för tillfället turbulent marknad, säger Christer Dahlström, VD Skandia Investment.

Connecta/Information Highway och Skandia Investment KB äger 37,5% vardera i nya i2i-Venture. Resterande 25% kommer att ägas bl a av VD Ole Oftedal och nyckelpersoner i Connecta/Information Highway. Till styrelseordförande har Christer Jacobsson utsetts. Övriga styrelsemedlemmar kommer att utses inom kort.