Nytt datum för Klöverns delårsrapport för tredje kvartalet 2002

2002-11-01

Tidpunkten för offentliggörande av Klöverns delårsrapport för kvartal 3 2002 är flyttad från
6 november 2002 till 13 november 2002.
 
Stockholm den 1 november 2002
 
 
Klövern AB (publ)
 
 
 
För ytterligare information:
Ole Oftedal, VD, 08-635 80 00
Stefan Dahlbo, ordförande, tel 08-402 33 00, stefan.dahlbo@oresund.se
  
 
 
Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på eget kapital. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 1,9 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är 260 Mkr.