Nya uthyrningar i Karlstad och Norrköping

2009-12-08

Karlstad kommun flyttar i mars 2010 in kommunens hjälpmedelscentral på 1 700 kvm i fastigheten Bromsen 6 i stadsdelen Våxnäs. Ytorna kommer att innehålla såväl kontor, mottagning, verkstad och konferens.
 
WSP, som är ett analys- och teknikföretag, kommer att hyra 1 200 kvm flexibla och ljusa kontors-, konferens- och mötesrum i Kopparhammaren 2 fr  o m 1 mars 2010. I fastigheten finns ett flertal teknikföretag däribland Logica, Norman och Prolympia.
 
”Klöverns intensifierade säljarbete ger tydligt resultat i form av nya hyresavtal av både större och mindre format”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping, 8 december 2009

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.