Nya stora uthyrningar i Uppsala Business Park

2010-09-10

Klövern har gjort två stora nyuthyrningar i Uppsala Business Park. Gammadata Mätteknikhar tecknat ett tioårigt avtal och Anticimex ett avtal på tre år. Båda företagen etablerar sig i parken i år och totalhyran uppgår till 2,2 mkr per år.

Gammadata Mätteknik AB, som är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i inomhusluft och vatten, kommer att hyra 850 kvm kontors- och produktionslokaler med inflyttning i mitten av december 2010. Hyran uppgår till 1,2 mkr per år under tio år.

Serviceföretaget Anticimex avdelningskontor i Uppsala flyttar i mitten av december in med närmare 40 anställda i 610 kvm kontorslokaler och 200 kvm lagerlokaler i Uppsala Business Park. Hyran uppgår till 1,0 mkr per år under den treåriga löptiden.

Klöverns framgångsrika arbete i Uppsala Business Park fortsätter. Uthyrningsgraden ökar till ca 75 procent när alla nu publicerade uthyrningar också är inflyttade. Från att ha varit ett enföretagsområde finns det nu över 60 företag i området.

”Uppsala Business Park attraherar inte bara företag inom Life Science utan också i allt högre utsträckning dataföretag och offentliga bolag”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. ”Det visar inte minst uthyrningarna till de välrenommerade företagen Anticimex och Gammadata Mätteknik.”

 

”Uppsala Business Park har en högteknologisk profil som passar vår verksamhet väldigt bra” säger Karl Nisson, VD för Gammadata Mätteknik.

 

”Anticimex har haft obruten tillväxt sedan 1934 och vår affärsidé bygger på trygga inomhusmiljöer. Detta medför att vi har stora förväntningar på våra samarbetspartners. Klövern har som fastighetsbolag visat sig vara den som bäst förstår vår vision och som dessutom har förmåga att följa vår framtida utveckling”, säger Joakim Olsson, Platschef Anticimex Uppsala.

 

Nyköping, 10 september 2010

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10/070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

 

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 juni 2010 uppgick fastigheternas värde till ca 12,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.

 

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se