Ny ordförande i Adcore samt ändrat förslag till styrelse

2001-04-19

Lars Evander har varit ledamot i Adcores styrelse sedan bolaget bildades den 6 juni 2000 och tidigare suttit i Connectas styrelse sedan 1998.

Sedan kallelsen till bolagsstämman, med förslag till ny styrelse, gick ut har Anders G Carlberg på grund av tidsbrist anmält att han ej längre står till förfogande för omval. Anders G Carlberg har suttit i Adcores styrelse sedan 2000 (Connecta 1999).

Nomineringskommittén föreslår också att Ole Oftedal väljs in som ordinarie ledamot i Adcores styrelse. Ole Oftedal är VD för i2i Ventures och har tidigare suttit i Connectas styrelse. Han är för närvarande ledamot i Corus Technologies AB, Kungsleden AB, Salus Ansvar AB samt CGEA Transport AB. Han har tidigare bland annat varit VD i Thomson Travel Intl, Fritidsresor och Linjebuss.

I övrigt kvarstår förslaget till ny styrelse enligt tidigare information. Till ordinarie ledamöter föreslås Lars Evander, Lars Irstad, Gunnar Brock, Ole Oftedal samt Göran Wågström.

Stockholm den 19 april 2001, Adcore AB (publ)