Nomineringskommitténs förslag till ny styrelse i Adcore

2001-03-16

Den som ny ledamot föreslagne Gunnar Brock har tidigare varit VD och koncernchef för Tetra Pak och är styrelseledamot i Lego, Perstorp och IMD (Institute for Management and Development) i Schweiz. Han är också föreslagen som styrelseledamot i OM Gruppen.

– Under de senaste åtta åren har jag arbetat intensivt med att bygga upp ett framgångsrikt konsultföretag, Connecta, och efter fusionen med Information Highway, och därmed skapandet av Adcore, känns det nu rätt att mer handfast lämna över hela ansvaret till den operativa ledningen. Den by-pass operation jag gick igenom för några år sedan har också påverkat mitt beslut, säger Christer Jacobsson.

– Redan före fusionen planerade jag för en nedtrappning av min arbetsvolym men det kändes naturligt att stanna kvar ytterligare en tid och ta ansvar för att integrationen mellan bolagen slutfördes på ett framgångsrikt sätt. Nu kan jag från en ny bas utanför Sverige agera i en friare roll, som rådgivare i Adcores vidare utveckling, framförallt i den fortsatta expansionen av den europeiska verksamheten, fortsätter Christer Jacobsson.

– Jag kommer att kvarstå som stor aktieägare i Adcore och ser fram emot att mer på avstånd följa den fortsatta utvecklingen, som vi lagt grunden till under det senaste året, avslutar Jacobsson.

– Jag anser av flera skäl att Christers beslut är tråkigt eftersom hans aldrig sinande entusiasm och djupa erfarenhet har varit ovärderliga tillgångar i skapandet av Adcore. Vi har stor samsyn vad gäller utvecklingen av Adcore och jag har personligen känt ett starkt stöd från Christer i det omfattande arbete vi har lagt ner det senaste året. Jag har stor respekt för hans beslut och är glad över att Christer är villig att finnas till hands som rådgivare framöver, säger Adcores VD och koncernchef Göran Wågström.

Nomineringskommittén har bestått av Anders G Carlberg (styrelseledamot i Adcore), Thomas Ehlin, Nordea fonder samt Mats Gustafsson, SEB Invest.

Stockholm den 16 mars 2001, Adcore AB (publ)