Ledningsförändringar i Klövern

2010-05-17

Hans Lindh har anställts som ny enhetschef i Västerås och Mikael Forkner som ny
enhetschef i Norrköping. Båda kommer att ingå i Klöverns ledningsgrupp med
speciellt fokus på samarbete mellan de orter där Klövern verkar.

Hans Lindh, som tillträder sin nya tjänst den 20 maj, kommer närmast från en
tjänst som chef för Asset Management på ICA Fastigheter. Hans har lång
erfarenhet av fastighetsutveckling samt förvaltning och är bosatt i Västerås.

Mikael Forkner, som tillträder sin tjänst den 23 augusti, kommer närmast från en
tjänst som fastighetschef på fastighetskontoret i Stockholm Stad. Mikael har god
kännedom om såväl fastighetsförvaltning som hantering av parkering då han också
varit chef för Stockholm stads parkeringsverksamhet. Mikael är bosatt i
Linköping.

Ledningsgruppen består, förutom av ovanstående och VD Gustaf Hermelin, även av:

Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef samt vice VD
Thomas Nilsson, IT- och fastighetschef samt vice VD
Elisabeth Norling, personal- och miljöchef
Mattias Rickardsson, ekonomichef
PG Sabel, enhetschef i Kista och Täby

Nyköping, 17 maj 2010

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov
av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i
tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2010 uppgick fastigheternas värde
till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder
kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan
för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.

[HUG#1415829]