Ledningsförändringar i Klövern

2007-07-02

Den 2 juli tillträder Britt-Marie Einar som finanschef i Klövern. Britt-Marie Einar, som är 41 år, har varit anställd som informations- och personalchef i Klövern sedan 2004. Hennes ansvarsområden inkluderar finans samt information och hon ingår som tidigare i Klöverns ledningsgrupp.
 
Mattias Rickardsson tillträder som transaktions- och analyschef vid samma tidpunkt. Mattias, som är 33 år, har varit anställd som fastighetscontroller sedan 2003. Hans ansvarsområden inkluderar köp- och försäljningar samt fastighets- och hyresadministration. Mattias blir medlem i Klöverns ledningsgrupp.

Per-Gunnar Sabel har anställts som enhetschef i Kista den 2 juli 2007. Tidigare har han bl a arbetat som chef för projektutveckling vid AP Fastigheter i sju år. Per-Gunnar blir medlem i Klöverns ledningsgrupp.
 
Tidigare enhetschef i Kista, Tomas Hermansson, kommer att sluta sin anställning den sista juli för att bli VD för Bonnier Cityfastigheter. Anders Lundquist, ekonomidirektör och vice VD, kommer att sluta sin anställning under hösten för att tillträda en tjänst som CFO på Niam. Rekrytering av efterträdare pågår.
 
I ledningen ingår också, förutom VD Gustaf Hermelin, Thomas Nilsson samt Caesar Åfors.
 
Nyköping, 2 juli 2007
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar fastigheter i större svenska städer. Klövern har tio geografiska enheter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2007 uppgick fastigheternas värde till ca 11,1 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 110 mkr. Klövernaktien är noterad på Stockholmsbörsens nordiska lista för medelstora företag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida: kelly.corem.se