Ledningsförändringar i Klövern

2007-07-02

Den 2 juli tillträder två nya personer i Klöverns ledningsgrupp och
en i ledningen får utökat ansvarsområde. Klövern får ny finanschef,
ny enhetschef i Kista samt en analys- och transaktionschef.

Den 2 juli tillträder Britt-Marie Einar som finanschef i Klövern.
Britt-Marie Einar, som är 41 år, har varit anställd som informations-
och personalchef i Klövern sedan 2004. Hennes ansvarsområden
inkluderar finans samt information och hon ingår som tidigare i
Klöverns ledningsgrupp.

Mattias Rickardsson tillträder som transaktions- och analyschef vid
samma tidpunkt. Mattias, som är 33 år, har varit anställd som
fastighetscontroller sedan 2003. Hans ansvarsområden inkluderar köp-
och försäljningar samt fastighets- och hyresadministration. Mattias
blir medlem i Klöverns ledningsgrupp.
Per-Gunnar Sabel har anställts som enhetschef i Kista den 2 juli
2007. Tidigare har han bl a arbetat som chef för projektutveckling
vid AP Fastigheter i sju år. Per-Gunnar blir medlem i Klöverns
ledningsgrupp.

Tidigare enhetschef i Kista, Tomas Hermansson, kommer att sluta sin
anställning den sista juli för att bli VD för Bonnier
Cityfastigheter. Anders Lundquist, ekonomidirektör och vice VD,
kommer att sluta sin anställning under hösten för att tillträda en
tjänst som CFO på Niam. Rekrytering av efterträdare pågår.

I ledningen ingår också, förutom VD Gustaf Hermelin, Thomas Nilsson
samt Caesar Åfors.

Nyköping, 2 juli 2007

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00,
gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33,
anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12,
070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med lokal närvaro aktivt utvecklar
fastigheter i större svenska städer. Klövern har tio geografiska
enheter; Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping,
Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2007 uppgick
fastigheternas värde till ca 11,1 miljarder kronor och
hyresintäkterna på årsbasis var ca 1 110 mkr. Klövernaktien är
noterad på Stockholmsbörsens nordiska lista för medelstora företag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833 * Styrelsens säte: Nyköping * Hemsida:
kelly.corem.se