Ledningsförändringar i Klövern

2010-05-03

Britt-Marie Einar har utsetts till vice VD med ansvar för investor relations och
Mattias Rickardsson till ekonomichef på Klövern.

Britt-Marie Einar behåller också ansvaret för finans samt information och
Mattias Rickardsson ansvaret för transaktioner.

Ledningsgruppen består, förutom av ovanstående och VD Gustaf Hermelin, även av:

Thomas Nilsson, IT- och fastighetschef samt vice VD
Elisabeth Norling, personal- och miljöchef
PG Sabel, enhetschef i Kista och Täby

Tidigare ekonomidirektör och vice VD Caesar Åfors kommer att finnas kvar på
deltid i Klövern med fokus på tillväxt.

Nyköping, 3 maj 2010

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och IR-chef, 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov
av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i
tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby,
Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 31 mars 2010 uppgick fastigheternas värde
till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder
kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan
för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax
0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.

[HUG#1409842]