Kraftig expansion i Klövern

2005-05-03

”Vi satsar målmedvetet på att bygga geografiska enheter med ett koncentrerat och i förhållande till marknaden stort fastighetsbestånd. Först då skapas förutsättningar för en egen organisation på orten och möjligheten att ge kunderna bästa tänkbara service”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin och tillägger: ”Linköping är en av Sveriges mest intressanta marknader.”
 
Resultat efter skatt för perioden januari – mars 2005 ökade med 45 procent till 42 Mkr och resultatet per aktie med 5 procent till 0,39 kronor.
 
Nyköping, 3 Maj 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se