Kommuniké från extra bolagsstämma, Adcore AB (publ)

2001-09-13

Dagens extra bolagsstämma godkände styrelsens förslag till ändring i bolagsordningen innebärande att aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. Beslutet var enhälligt.

Stockholm den 13 september 2001, Adcore AB (publ)