Klöverns vice VD Britt-Marie Nyman lämnar sin befattning

2013-06-13

Klöverns vice VD Britt-Marie Nyman har sagt upp sin anställning i Klövern och lämnar sin befattning under sista kvartalet 2013.

Britt-Marie Nyman, som är ansvarig för finans- och IR-funktioner, har varit anställd i Klövern sedan januari 2004.

”Efter nära tio händelserika och roliga år i bolaget känns det som rätt tillfälle att hitta på något nytt”, säger Britt-Marie Nyman.

Nyköping, 13 juni 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Britt-Marie Nyman, Finans- och IR-chef, vVD, 0155-44 33 12/070-224 29 35, britt-marie.nyman@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,7 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 31 mars 2013. Klöverns aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se, info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2013.