Klöverns stamaktie byter namn till stamaktie av serie A

2014-11-13

Klöverns stamaktie kommer från och med måndag 17 november 2014 att handlas under namnet stamaktie av serie A. Aktien kommer att få kortnamnet KLOVA. Aktiens ISIN kod påverkas inte utan förblir SE0000331225.

Namnbytet beslutades vid den extra bolagsstämman 22 oktober 2014 och är ett steg inför den förestående fondemissionen av stamaktier av serie B. Namnbytet medför i övrigt inga förändringar för aktien.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till 29 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 2,9 miljarder kronor per den 30 september 2014. Klövern är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel: 0155-44 33 00, Fax: 0155-44 33 22,
E-post: info@klovern.se.
 

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2014.