Klöverns resultat ökade med 80 procent

2006-02-08

”Den kraftiga resultatökningen är en följd av flera olika faktorer som t ex större fastighetsbestånd, sänkta direktavkastningskrav och därmed stigande fastighetsvärden, lägre räntenivå samt inte minst ett intensivt uthyrningsarbete som bedrivits av medarbetarna”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Fastighetsbeståndet har under året ökat från 4,2 till 6,0 miljarder kronor, trots försäljningar om nära 560 Mkr. Den genomsnittliga räntenivån har sjunkit från 5,1 till 3,5 procent, genom bl a förkortning av räntebindningstiden.
 
”Under 2006 kommer vi att intensifiera arbetet med att minska vakanserna i befintligt bestånd. Vakanserna utgör vår mest betydelsefulla resultatpotential”, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin.
 
Nyköping, 8 februari 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se