Klöverns rapportdatum 2009-2010

2008-12-15

Bokslutskommuniké 2008: Fredag 13 februari 2009
 
Årsstämma 2009: Måndag 30 mars 2009 kl 16.00, Kistamässan i Kista
 
Delårsrapport januari-mars 2009: Torsdag 23 april 2009
 
Delårsrapport januari-juni 2009: Torsdag 9 juli 2009
 
Delårsrapport januari-september 2009:  Torsdag 22 oktober 2009
 
Bokslutskommuniké 2009: Torsdag 18 februari 2010
 
Nyköping 15 december 2008
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD, tel 0155-44 33 02, 070-662 48 48, caesar.afors@klovern.se
Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35,
britt-marie.einar@klovern.se
 
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har geografiska enheter i tio städer/orter: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2008 uppgick fastigheternas värde till ca 12,1 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 1,3 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag.
 
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping * Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Hemsida: kelly.corem.se