Klöverns ledning köper optioner i bolaget

2010-01-18

Samtliga sju medlemmar i Klöverns ledning har förvärvat köpoptioner i Klövern AB. Totalt omfattar köpet en miljon aktier och motpart är Investment AB Öresund.

Det individuella deltagandet varierar mellan 100 000 och 200 000 optioner. Lösenpris uppgår till 25 kr och optionerna löper till 2013-03-01.

Nyköping, 18 januari 2010

 

Klövern AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Stefan Dahlbo, VD Investment AB Öresund och styrelseordförande i Klövern AB, 08-402 33 00

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang möter kundens behov av lokaler och tjänster i svenska tillväxtregioner. Klövern har affärsenheter i tio städer: Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås och Örebro. Per den 30 september 2009 uppgick fastigheternas värde till ca 12 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 1,4 miljarder kronor. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm, listan för medelstora bolag.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. Webbsida: kelly.corem.se.