Klöverns deklaration för taxeringsåret 2003

2005-12-06

Efter utgången av 2003 års taxeringsperiod yrkade Klövern, som tidigare meddelats, avdrag för kapitalförlust vid avyttring av dotterbolag med ytterligare ca 5 000 Mkr. Yrkandet behandlas formellt som en begäran om omprövning av 2003 års taxering. Skatteverket har meddelat att de inte kommer att ta ställning till avdragsyrkandet under 2005, men bedömer att så kommer att ske under 2006.
 
Nyköping, 6 december 2005
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se