Klöverns årsredovisning

2006-02-27

Klöverns årsredovisning för 2005 finns nu att läsa på webbsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och ett tryckt exemplar av årsredovisningen går att beställa via Klöverns webbsida kelly.corem.se.
 
Nyköping, 27 februari 2006
 
Klövern AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta:
Gustaf Hermelin, VD, tel 0155-44 33 10, 070-560 00 00, gustaf.hermelin@klovern.se
Anders Lundquist, Ekonomidirektör, tel 0155-44 33 20, 070-528 43 33, anders.lundquist@klovern.se
Britt-Marie Einar, Informationschef, tel 0155-44 33 12, 070-224 29 35, britt-marie.einar@klovern.se