Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2020

2021-03-26

Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu att ladda ned från Klöverns webbplats kelly.corem.se.

Tryckta versioner beräknas vara tillgängliga under vecka 15 (12-18 april) och går att beställa via Klöverns webbplats.

Årsredovisningen på engelska planeras att läggas ut på webbplatsen 14 april, följt av den tryckta versionen vecka 17 (26 april-2 maj).

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peeter Kinnunen, tf VD, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2021 kl. 15:30 CET.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilagor