Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2015

2016-03-21

Klöverns årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2015 finns nu att ladda ned från Klöverns webbplats, kelly.corem.se.

Tryckta versioner beräknas vara tillgängliga 6 april och går att beställa via Klöverns webbplats.

Årsredovisningen på engelska planeras att läggas ut på webbplatsen 8 april, följt av den tryckta versionen 22 april.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se


Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på kelly.corem.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 08-400 500 50, E-post: info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2016.