Klöverns årsredovisning bäst på Mid Cap

2013-10-03

Klövern har vunnit pris för sin årsredovisning 2012 i FARs, NASDAQ OMX, SFFs och Sveriges Kommunikatörers årliga tävling ”Bästa redovisningen”. Priset utdelades den 3 oktober vid FinForums konferens på IVA Konferenscenter i Stockholm.

Klöverns årsredovisning har korats som vinnare vid en jämförelse med samtliga bolag på börsens Mid Cap-lista. Juryns motivering för priset löd som följer: ”Klövern ger i sin årsredovisning en allsidig genomgång av verksamheten, presentationen är grafiskt väl utformad, pedagogiskt genomförd och lätt att ta till sig för såväl småspararen som för en mer professionell användare. En årsredovisning utan egentliga svagheter och en värdig vinnare i denna klass.”

”Klöverns årsredovisning 2012 är ett resultat av en kontinuerlig utveckling där målsättningen har varit att presentera relevant och korrekt information på ett smakligt sätt för att på så vis nå en större målgrupp. Många Klövern-medarbetare har varit involverade i arbetet med årsredovisningen och det känns väldigt roligt att få ett erkännande för denna laginsats”, säger Klöverns VD Rutger Arnhult.

Tävlingen har hållits sedan 1965 med syftet att stimulera företagen att förbättra och utveckla sin externa information. Juryn har tagit del av informationen från samtliga börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm. Tävlingen genomförs i tre klasser efter samma indelning som börslistorna dvs Small, Mid och Large Cap. I juryn har följande personer ingått: Anders Haskel – ordförande, Katarina Green – Finansdepartementet, Pontus Herin – journalist samt Nils Liliedahl – Sverige Finansanalytikers Förening.

Nyköping 3 oktober 2013

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Fastigheternas värde uppgick till ca 22,9 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var ca 2,5 miljarder kronor per den 30 juni 2013. Klövernaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap.

Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping. Tel 0155-44 33 00, Fax 0155-44 33 22.
Org.nr 556482-5833. Styrelsens säte: Nyköping. kelly.corem.se. info@klovern.se.

Informationen är sådan som Klövern AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2013.